Zpracování elektroodpadu

Takto označené výrobky nepatří do komunálního (směsného) odpadu.

Nepatří do smésného odpadu - logo

Sebraná elektrozařízení se dopraví ke zpracovateli, který zajistí demontáž, recyklaci, případně ekologicky vhodné odstranění elektroodpadu a recyklovatelné materiály vrátí zpět do výroby.

Tyto staré spotřebičem můžete:

  • Odevzdat do sběrných dvorů v místě Vašeho bydliště či sídla firmy
  • Místa zpětného odběru elektrospotřebičů a elektrozařízení, včetně provozní doby, můžete také najít na stránkách kolektivních systémů. Například také u firmy Asekol a.s.
  • Můžete starý elektrospotřebič přímo vložit do Červeného kontejneru ve Vašem bydlišti: www.cervenekontejnery.cz
  • Předat ho ve sběrném místě firmy B2B Partner a.s., Logistic Park, 17.listopadu 6205/3a, Ostrava-Poruba (kontakty)
  • Nebo tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený výrobek typově i velikostně podobný u firmy B2B Partner. Na přání od vás odvezeme Váš původní spotřebič a zajistíme jeho likvidaci. Původní spotřebič či zařízení není potřeba balit, ale musí být očištěn od nečistot a být připraven v době doručení nového zboží ihned k naložení. Upozorňujeme Vás tedy, že předem nepřipravený spotřebič nemůže řidič z provozních důvodů naložit. Spotřebič nesmí být rozebraný nebo nekompletní. V takovém případě se jedná o odpad, který by nebyl zpracovatelem ekologické likvidace přijat a nemůže být odvezen. V případě zájmu nám, při koupi nového, napište email.

Za likvidaci odpovídají kolektivní systémy, jako firma Asekol, v jejíchž rámci probíhá sběr, recyklace a ekologická likvidace elektroodpadu a starých elektrozařízení pro firmu B2B Partner.

Ceny elektrospotřebičů a elektrozařízení prodávaných firmou B2B Partner již obsahují také recyklační příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení a elektroodpadu.

 

A co dělat s použitými bateriemi?

Veškeré použité baterie (tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory) můžete kdykoli odevzdat na jednom z míst zpětného odběru baterií, které zajišťuje Kolektivní systém Ecobat a najdete je na mapa.ecobat.cz

Přispějte tímto k ochraně životního prostředí, protože tyto výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví, ale na odběrných místech budou předány dále k recyklaci!

Volejte zdarma
Po-Pá 7:00 - 17:00
logo

Vybavíme Vaši firmu do 24 hodin

B2B Partner s.r.o.
Plzeňská 3070
700 30 Ostrava - Zábřeh

 

B2B Partner na biano.cz

 

© 2010 - 2024 B2B Partner s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.
Profesionální e-shop na mírushopsys