Standardní formáty papíru

Nejběžnější formáty papíru v Česku i jinde ve světě, s výjimkou USA, Kanady, Mexika a některých jihoamerických zemí, splňují mezinárodní standard ISO 216.

Poměr stran je označován jako "Brána harmonie". Poměr délek stran je zachován při každém přeložení delší stany archu na polovinu. Označení formátu sestává z písmene následovaného číslem, např. A4. Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Z nich je řada A základní; řada B je rozšiřující, pro případy, kdy formáty řady A nevyhovují; řada C je navržena pro obálky.

Řada A je definována plochou papíru 1 m² a poměrem velikostí stran 1:√2 (tj. přibližně 1:1,414). Délky stran jsou zaokrouhleny na celé milimetry. Základním formátem je formát A0, který právě má plochu 1 m² (dle definice). Další formáty této řady (A1, A2, A3, …) vznikají postupným půlením delší strany.

Rozměry formátu A Rozměry formátu B  Rozměry formátu C

Zdroj: Wikipedia

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací o používání cookies naleznete v sekci Vše o nákupu. Souhlasím