Požadavky na kancelářské psací stoly

Při výběru kancelářských stolů dbejte na funkčnost, design, bezpečnost a především na ergonomií práce.

Umístění pracovního stolu

Každý nábytek a především pracovní stůl by měl být přizpůsoben danému uživateli, aby práce u stolu byla příjemná a nezpůsobovala zdravotní potíže. Pracovní místo by mělo uživateli poskytovat přiměřenou volnost pohybu všemi směry: nahoru/dolu (nastavení výšky židle), dopředu/dozadu (prostor pro odsunutí/zasunutí židle) i do stran pro přístup k dalším pracovním prostředkům.

Rozměry kancelářského pracovního stolu

Obecně platí, že rozměr pracovní plochy psacího stolu by měl být dotčeně velký na to, aby umožnil uživateli změnit polohu pracovních prostředků (monitoru, klávesnice, myši, telefonu, atd.).

Rozměr pracovní desky stolu

Minimální rozměry pracovní desky stolu by měly být š1200 x h800 mm. Doporučený rozměr stolu je pak minimálně š1600 x h800 mm.

Výška stolu

Výška psacího stolu by měla být 720 mm (+/-15 mm), kdy se vychází z průměrné výšky postavy mužů a žen. Výška stolu by měla být taková, aby existovala mezera mezi sedákem židle a horní stranou pracovní desky stolu 220 - 310 mm (pro muže) a 210 - 300 mm (pro ženy).

Prostor pro nohy pod deskou stolu

Šířka prostoru pod stolem (pro nohy) by měla být minimálně 600 mm. Světlá výška prostoru pod deskou stolu by měla být minimálně 650 mm. Hloubka prostoru pro nohy je minimálně 600 mm. Jestliže nelze konstrukčně zajistit hloubku 600 mm pro nohy v celé výšce a šířce prostoru pod stolem, musí být hloubka:

  • ve výšce 620 mm nad zemí - minimálně 200 mm
  • ve výšce 550 mm nad zemí - minimálně 450 mm
  • ve výšce 120 mm nad zemí - minimálně 600 mm

Schéma - Prostor pro nohy pod stolem

Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. - www.vubp.cz