Nosnost a zatížení regálů

Nejdůležitějším parametrem pro výběr regálů je nosnost police. U policových regálů je nosnost polic od 50 kg do 600 kg.

Při výběru mějte na paměti, že uvedená nosnost je vždy platná při rovnoměrném zatížení police. Tedy pokud je nosnost police 100 kg nelze umístit 100 kg předmět doprostřed police, ale výrobce počítá s rovnoměrným rozložením zátěže po celé délce police. Rovněž mějte na paměťi, že největší zátěž v regálu patří vždy do spodních polic.

Pro běžné použití v kancelářích nebo domácnostech a garážích jsou dostačující regály s nosností police 100 kg. Pro sklady a dílny doporučujeme vybrat regály s vyšší nosností.