Jak vybrat vhodný sorbent?

Moderní, ekologické a zdravotně nezávadné sorbenty kapalin jsou dnes již nezbytným doplňkem pracovišť, na kterých dochází k provozním únikům kapalin, nebo tam, kde hrozí nebezpečí úniku havarijního. Kvalitní sorbenty kapalin jsou rovněž velmi důležitým pomocníkem pro složky zabývající se likvidací havarijních úniků na komunikacích, vodních tocích a vodních plochách.

Rozdělení sorbentů dle druhu sorpce

Úklidové sorbenty

ÚKLIDOVÉ SORBENTY

jsou vyrobeny z přírodních nebo recyklovaných látek a jsou určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí, olejů, tuků, ropných látek, vody apod. Jejich používání přispívá především k bezpečnosti práce, čistotě na pracovišti a k plnění environmentálních nároků legislativy. Textilní úklidové sorbenty snadno poznáte, protože se standardně dodávají v šedé barvě.


Olejové sorbenty

OLEJOVÉ SORBENTY

se používají všude tam, kde je potřeba oddělit oleje, tuky nebo jiné ropné produkty od vody. Plují na vodní hladině a to i po svém úplném nasycení. Typické použití těchto sorbentů je ve výrobnách, dílnách, autoservisech nebo čerpacích stanicích. Textilní olejové sorbenty snadno poznáte, protože se standardně dodávají v bílé barvě.


Chemické sorbenty

CHEMICKÉ SORBENTY

jsou určeny pro sorpci všech druhů kapalin a to včetně agresivních. Tento sorbent velmi oceníte při úniku nebezpečné látky, protože Vám pomůže tuto nehodu rychle a bezpečně zlikvidovat. Typické použití je všude tam, kde nebezpečné látky skladujete nebo s nimi pracujete. Textilní chemické sorbenty snadno poznáte, protože se standardně dodávají ve žluté barvě.

 

Rozdělení sorbentů dle materiálu

Textilní a sypké sorbenty

TEXTILNÍ SORBENTY

moderní sorbenty s vysokou sorpční kapacitou (až 15násobek vlastní hmotnosti sorbentu). Použití takového sorbentu je výhodné při likvidaci většího množství kapaliny na relativně malé ploše. Textilní sorbenty jsou vynikajícími pomocníky i při řešení provozních úniků ze strojů a zařízení nebo při řešení úniků kapalin na vodní hladinu.

SYPKÉ SORBENTY

bývají výhodné při likvidaci menšího množství kapaliny na větší ploše. Vhodné pro čištění vozovek nebo komunikací od uniklé kapaliny, sběr ropných látek z vodní hladiny a zachycování provozních úniků v průmyslových halách, garážích apod.

Tabulku nebezpečných kapalin a možností jejich sorpce textilními sorbenty si můžete prohlédnout zde.

 

Upozornění

Sorpce kapalin závisí na typu a koncentraci látky a na okolních podmínkách, například na teplotě. Proto doporučujeme uživatelům provést vlastní testy na vzorku sorbentu.

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací o používání cookies naleznete v sekci Vše o nákupu. Souhlasím