Bezpečnostní třídy trezorů

Certifikované bezpečnostní schránky (sejfy, skříně aj.) jsou řazeny do jednotlivých bezpečnostních tříd dle ČSN 916012 - trezory se základní bezpečností. Certifikace sejfů není povinná.

Bezpečnostní třídy trezorů

Z1 - nejnižší možná ochrana

Jedná se o nejnižší možnou ochranu. Trezorům s touto třídou ochrany se přezdívá "kvalitnější pokladnička". 

Vybrané trezory s bezpečnostní třídou Z1:

Z2 - standard

Nábytkové schránky, skříňové schránky, archivační skříně vhodné pro úschovu dokladů, dokumentů, léků, malé finanční hotovosti do 30 000,- Kč (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou - částky se mohou lišit).

Vybrané trezory s bezpečnostní třídou Z2:

  • Z3 - vyšší standard - nábytkové schránky, skříňové schránky a archivační skříně vhodné pro úschovu dokladů, dokumentů, šperků, malé finanční hotovosti do 50 000,- Kč (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou - částky se mohou lišit), max 10 zbraní a  max. 10 000 ks nábojů.
  • S2 – není standardně používaná pro Českou a Slovenskou republiku. Jedná se o sejfy jednoplášťové s více než 3 mm tlustým pláštěm a zámkem dle normy EN 1300.

Certifikace trezoru dle ČSN EN 1143-1

Certifikované trezory jsou řazeny do bezpečnostních tříd, které vyjadřují, jaká je odolnost trezoru proti vloupání. Trezory se certifikují podle výsledku zkoušek dle ČSN EN 1143-1.

  • 0 - nejnižší kategorie - jedná se o úschovný typ 2 dle NBÚ (zák.č.528/2005 Sb.) pro uschování dokumentů „DŮVĚRNÉ“ dokladů, léků, cenností, finanční hotovosti do 150 000,- Kč (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou, částky se mohou lišit), max. 10 zbraní a max. 10 000 nábojů.
  • I. - standard - jedná se o úschovný typ 3 dle NBÚ (zák.č.528/2005 Sb.) pro uschování dokumentů „TAJNÉ“, dokladů, léků, cenností, finanční hotovosti do 300 000,- Kč (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou, částky se mohou lišit), max. 20 zbraní, max. 20 000 nábojů.
  • II. - vyšší standard - jedná se o úschovný typ 4 dle NBÚ (zák.č.528/2005 Sb.) pro uschování dokumentů „PŘÍSNĚ TAJNÉ“, dokladů, léků, cenností, finanční hotovost do 500 000,- Kč (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou, částky se mohou lišit)
  • III. - vysoký stupeň ochrany - vhodné pro uschování dokumentů, dokladů, léků, cenností, finanční hotovosti nad 500 000,- Kč (nutno konzultovat s vaší pojišťovnou, částky se mohou lišit)

Vyšší bezpečnostní třídy (IV.-XII.) jsou určeny pro bankovní a finanční instituce.

Pojistné limity úložných hodnot trezorů nejsou jednotně stanoveny. Je nutno výši předpokládané uschovávané finanční hotovosti konzultovat nejprve s vámi zvolenou pojišťovnou. Pro splnění bezpečnosti a zařazení trezoru do dané třídy je podmínka řádného ukotvení trezoru do zdi nebo podlahy a zazdění stěnových trezorů.

Třídy trezorů podle ohnivzdornosti:

Testování skříní proti vloupání se nachází v příslušné evropské normě EN 1047-1. Tato norma řeší rozdíly mezi ohnivzdorným působením skříně pro papír a nosiči dat.

  • 60P/S60P: testovaná odolnost 60 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1090°C nesmí teplota uvnitř skříně/trezoru přesáhnout 175°C
  • 90P/S90P: testovaná odolnost 90 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1090°C nesmí teplota uvnitř skříně/trezoru přesáhnout 175°C
  • 120P/S120P: testovaná odolnost 120 minut proti ohni pro dokumenty, při teplotní zátěži 1090°C nesmí teplota uvnitř skříně/trezoru přesáhnout 175°C.

OHNIVZDORNÉ SKŘÍNĚ