Projekty

PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Účastníme se projektu "PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - B2B PARTNER S.R.O.", který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu s registračním číslem: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0012219 je udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví (průmyslové vzory, ochranné známky).