Ochrana osobních informací

Informace o zákaznících (v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uvedené v objednávce) jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Získané osobní údaje slouží ke zpracování ke zpracování objednávek, zasílání tištěných katalogů, nebo zasílání e-mailových zpravodajů.

Udělení souhlasu

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Přístup k osobním údajům

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovém případě nás prosím kontaktujte e-mailem na ardese napistenam@b2bpartner.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 700 700. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují:

  • externí dopravci společnosti DPD a TOPTRANS nebo montážní firmy, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží
  • společnost Česká pošta, která zajišťuje doručování tištěných katalogů

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Registrace u  ÚOOÚ

Společnost B2B Partner s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Registrační číslo: 00043132  http://forms.uoou.cz/registration.aspx?id=95749
0

Porovnání

0

Oblíbené