Zpět do: Zajímavosti

Statistiky pracovních úrazů: Kolik se jich denně přihodí?

25.6.2020

Bezpečnost na pracovišti je jedou z věcí, kterou není radno podceňovat. Stav podlahy, volba obuvi, ale také únava či absence bezpečnostních prvků mohou přispět k úrazům na pracovišti, které se podle statistik z loňského roku nejčastěji stávají hned na začátku týdne.

Nejčerstvější údaje odborníků na bezpečnost práce, Českého statistického úřadu a inspektorů Státního úřadu inspekce práce odhalují, jak jsou na tom Češi s úrazy v práci. Denně si jich v celé republice stane 120. Každé tři dny pak v průměru následkem takového úrazu v práci někdo zemře.

K úrazům nejčastěji dochází hned zkraje týdne. „K nejvíce úrazům dochází v pondělí dopoledne, kritická je desátá hodina. Nejčastěji se v práci zraní zaměstnanci ve věku čtyřicet až pětačtyřicet let,“ nastínil Ondřej Švadlenka, analytik pracovních rizik.

Důvodem jsou podle něj nejčastěji tzv. profesní slepota a každodenní podceňování rizika. Dalším důvodem je při nákupu vybavení upřednostňování nízké ceny před kvalitou. Podle Švadlenky se nízké vstupní náklady pak zaměstnavatelům stejně odrazí ve vyšší úrazovosti a častějších neschopenkách. To následně vede ke zpomalení výroby a slabšímu výkonu firmy.

Dalším zajímavým faktem je, že polovina pracovních úrazu se v Česku stane do dvou let od nástupu zaměstnance do nové práce.

Například každý druhý úraz na stroji se stane kvůli tomu, že nikdo zaměstnanci neukázal konkrétní pracovní postupy. „Paragrafy samy o sobě nechrání lidi před tím, aby si dali ruku do lisu,“ uvedl školitel BOZP Petr Kaňka.

Často je školení o bezpečnosti práce bráno pouze jako vyslechnutí si snůšky obecných řečí, které jsou zcela logické. Na druhou stranu v zaměstnání tyto logické věci bývají mnohdy riskantně porušovány s pocitem, že se nic stát nemůže.

Jaké jsou nejčastější pracovní úrazy? Podle webu bezpecnostprace.info mezi nejběžnější patří...

  • pád z výšky nebo pád na rovině – ztráta stability
  • zasažení předmětem nebo náraz do předmětu
  • namožení svalů v důsledku tlačení, tahání, držení, házení a přesouvání předmětů
  • dopravní nehoda
  • přimáčknutí nebo zachycení strojem
  • rutinní práce u výrobní linky a stereotypní pohyb - ergonomie práce na pc
  • pořezání o ostré nástroje
  • popálení nebo zásah elektrickým proudem
  • manipulace s břemeny
  • vtažení do stroje nebo přístroje

Produkty, které vám mohou pomoci zvýšit bezpečnost na pracovišti: