Zpět do: Informace

Certifikace NBÚ u skartovacích strojů po 01.01.2023

20.12.2022

Od 01.01.2023 vstoupí v platnost nová vyhláška č.13/2022 Sb., týkající se značení certifikovaných skartovacích strojů, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků. Novelizace s sebou přináší nejen nové požadavky na certifikované skartovací stroje, ale i jejich nová značení dle platné vyhlášky NBÚ. 

Certifikovaná pracoviště budou muset být nově vybavena strojem s certifikátem NBÚ dle platné vyhlášky. 

Platná certifikace do 31.12.2022

Stupně utajení a velikost výsledných částic definuje evropská norma DIN 66399, která popisuje 7 stupňů bezpečnosti dokumentů. Čím vyšší číslo, tím menší jsou výsledné částice a tím více budou vaše dokumenty chráněny.

Dalším typem označení bezpečnosti skartace je označení dle české normy NBÚ (Národní bezpečnostní úřad), která do 31.12.2022 rozlišuje 4 stupně bezpečnosti (1-4).

NBÚ zároveň vydává také do 31.12.2022 certifikáty dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znení pozdějších předpisů. Ty potvrzují ověření a schválení způsobilosti skartovaček pro použití k nakládání s utajovanými informacemi.

Co se mění u skartovaček od 01.01.2023?

Stupně utajení a velikost výsledných částic i nadále definuje evropská norma DIN 66399. Novelizace požadavků na ověřování a schvalování způsobilosti skartovaček pro použití k nakládání s utajovanými informacemi dochází se týká výhradně značení dle NBÚ.

Nová vyhláška č. 13/2022 Sb. která novelizuje vyhlášku č. 528/2005 Sb. s platností od 01.01.2023 mění stupně bezpečnosti skartace a přichází s novým označením skartovacích strojů. Typy skartovacích strojů budou pro odlišení nově označovány NN1 – NN4 (dosud 1 až 4).

Nová certifikace skartovaček dle NBÚ od 01.01.2023 (NN1 až NN4)

Typ NN1 (Vyhrazené)

Typ NN1 je nejnižším stupněm utajení skartace dle NBÚ. Typ skartovací strojů NN1 je vhodný zejména pro dokumenty, které obsahují informace, které nelze zveřejňovat (např. adresy klientů, faktury, výpisy z účtu, příkazy k úhradě, pracovní kontrakty) či pro likvidaci běžné korespondence na pracovišti. Typ NN1 skartovacích strojů je vhodný tak zejména například pro e-shopy, obchodní nebo výrobní firmy. 

Velikost řezu u typu NN1 (Vyhrazené): částice ≤ 160 mm2 a šířka ≤ 6 mm (např. řez 3,9x30 mm)

Typ NN2 (Důvěrné)

Typ NN2 má nejširší využití. Řez skartovacího stroje typu NN2 chrání pracovní dokumenty s důvěrnými údaji a citlivé osobní údaje (např. údaje o zdravotním stavu, bankovní údaje, účetní údaje, údaje o příjmech zaměstnanců, rodná čísla). Typ NN2 skartovacích strojů je vhodný k použití zejména pro účetní firmy, nemocnice, banky a zprostředkovatele pojištění.

Velikost řezu u typu NN2 (Důvěrné): částice ≤ 30 mm2 a šířka ≤ 2 mm (např. řez 1,9x15 mm)

Typ NN3 (Tajné)

Typ NN3 skartovacích strojů disponuje nejvyšším stupněm utajení v komerční sféře. Je používán pro skartaci tajných dokumentů vyžadujících přísná opatření. Vhodný je také pro likvidaci velmi citlivých právních či soudních spisů a materiálů Policie ČR. 

Velikost řezu typu NN3 (Tajné): částice ≤ 10 mm2 (např. řez 0,78x11 mm)

Typ NN4 (Přísně tajné)

Nejvyšším stupněm utajení je pak následně typ NN4, který chrání proti zneužití i přísně tajné dokumenty vyžadující mimořádné opatření (armáda, tajné služby) a dokumenty týkající se bezpečnosti státu. Vyhovuje rovněž všem stupňům dle nařízení NATO.

Velikost řezu typu NN4 (Přísně tajné): částice ≤ 5 mm2 (např. řez 1x5 mm)

Jak vyhovět požadavkům certifikace NBÚ a certifikace strojů? (Certifikát NBÚ)

NBÚ nemůže před 01.01.2023 vystavit certifikát dle vyhlášky č. 13/2022 Sb. Do 31.12.2022 musí i nadále platit stará vyhláška č. 528/2005 Sb. 

Z hlediska nové vyhlášky č.13/2022 Sb. je rozhodující, že stroj má platný certifikát i jak velké jsou jeho částice. Podle velikosti částice si po 01.01.2023 uživatel sám v Záznamu o technické zkoušce certifikovaný stroj zařadí do příslušného typu podle stupnice NNI.

Stroje s proužkovým řezem

Od 01.01.2023 doporučujeme pořizovat skartovací stroj v proužkovém řezu pouze na znehodnocování tiskovin bez vyšších nároků na utajení. Vhodné jsou také pro skartaci katalogů a brožur.  Pro dokumenty s důvěrnými informacemi naopak utajení skartace proužkovým řezem již nebude považováno jako dostatečné (z hlediska NBÚ i z hlediska dalších předpisů např. dle normy na ochranu osobních údajů GDPR).

Stupně utajení dle jednotlivých norem: